محمد خان کرمی - تحلیلگر ، طراح و برنامه نویس و آنالیزور سیستم های امنیت شبکه